ติดต่อ-สอบถาม

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลี่

หมู่ 3 ตำบลบ้านลี่ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13220

โทร.035-377-099 หรือ 035-333-811

แฟกซ์ 035-377099

Email 6140708@dla.go.th