ข่าวจัดซื้อ – จัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลี่ เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลี่ ขนาด 2 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลี่ ขนาด 2 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

เอกสารประกวดราคาจ้างฯ ประกาศ เรื่องการประกวดราคาจ้างฯ

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลี่

 

ปปช. 01 โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลี่

ปร.4 โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลี่

ปร.5 โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลี่

แบบแปลนก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลี่

แบบสุปราคากลางงานก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลี่

แบบสรุปค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลี่

บัญชีแนบท้ายราคากลางก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลี่

ขออนุมัติให้ใช้ราคากลางก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลี่

กำหนดงวดงานก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลี่

 

 

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างเหมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างเหมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังข้างศาลเจ้าพ่อทองดำ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านลี่ โดยดำเนินการถางป่า ปรับพื้นที่ งานลงลูกรัง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังข้างศาลเจ้าพ่อทองดำ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านลี่ โดยดำเนินการถางป่า ปรับพื้นที่ งานลงลูกรัง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังรอบบึงฉลาม หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านลี่ โดยดำเนินการถางป่าปรับพื้นที่ งานลงลูกรัง ดินถมพร้อมงานท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 3 ท่อน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังรอบบึงฉลาม หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านลี่ โดยดำเนินการถางป่าปรับพื้นที่ งานลงลูกรัง ดินถมพร้อมงานท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 3 ท่อน