ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานรายรับรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2562

1.รายงานรับจ่ายเงิน…..(2) 2.งบทดลอง….(1) 3.รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน….(3) 4.รายละเอียดรายรับจริง….(4) 5.งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร…..(5)

รายงานรายรับรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2562

1.รายงานรับจ่ายเงิน…..(2) 2.งบทดลอง….(1) 3.รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน….(3) 4.รายละเอียดรายรับจริง….(4) 5.งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร…..(5)